Τεστ για μεταπτυχιακά προγράμματα σπουδών

Η επιλογή μεταπτυχιακού προγράμματος είναι συνήθως δύσκολη και ορισμένες φορές χρονοβόρα διαδικασία. Στο Κέντρο Επαγγελματικού Προσανατολισμού ΠΡΟΟΔΟΣ παρέχονται πληροφορίες για τη διαδικασία και τα υπάρχοντα μεταπτυχιακά προγράμματα στην Ελλάδα με σκοπό την επιλογή του καταλληλότερου προγράμματος ανάλογα με τα μελλοντικά σχέδια, τις προσδοκίες και τους στόχους κάθε υποψηφίου. Οι σύμβουλοί μας, μέσα από την προσωπική συνέντευξη, αλλά και με τη χρήση ψυχομετρικών εργαλείων, που συνδυάζουν τα ακαδημαϊκά πεδία με τα επαγγελματικά ενδιαφέροντα και την προσωπικότητα, βοηθούν τους υποψηφίους στην κατάλληλη και επιτυχημένη επιλογή Μεταπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών.

Ένας προπτυχιακός φοιτητής ή οποιοσδήποτε θέλει να εξελίξει τις σπουδές του σε μεταπτυχιακό επίπεδο συχνά διακατέχεται από πληθώρα ερωτήσεων στις οποίες φυσικά περιμένει και απαντήσεις. Ένα δείγμα αυτών είναι και οι παρακάτω :

Πόσο διαρκεί ένα μεταπτυχιακό;

Πόσο κοστίζει ένα μεταπτυχιακό;

Υπάρχουν υποτροφίες που μπορώ να διεκδικήσω και με ποιες προϋποθέσεις;

Ποιες είναι οι απαιτήσεις για να γίνω δεκτός σε μεταπτυχιακό πρόγραμμα;

Σε κάθε περίπτωση το Κέντρο Επαγγελματικού Προσανατολισμού ΠΡΟΟΔΟΣ είναι σε θέση να απαντήσει σε οποιοδήποτε ερώτημα τεθεί με σκοπό να βοηθήσει τον υποψήφιο να επιλέξει το κατάλληλο Μεταπτυχιακό το οποίο θα ανταποκρίνεται στα θέλω του, στην προσωπικοτητά του και τις ικανότητές του.

Φόρμα
Επικοινωνίας

2019

Μιλήστε μας, στείλτε μας το feedback σας για τις υπηρεσίες μας ή προτείνετέ μας θέματα που θα σας ενδιέφεραν να δείτε δημοσιευμένα στον ιστότοπό μας!

Share on