Τεστ Επαγγελματικού Προσανατολισμού

Τι είναι το Τεστ Επαγγελματικού Προσανατολισμού?

Πρόκειται για ένα έμπειρο σύστημα, το οποίο ερευνά αρχικά την προσωπικότητα, τις κλίσεις, τις ικανότητες, τις δεξιότητες, την αυτοεκτίμηση, την εστία ελέγχου και τα ενδιαφέροντα του ατόμου και στη συνέχεια εντοπίζει με ακρίβεια τις ειδικότητες που του ταιριάζουν καθώς και τα αντίστοιχα τμήματα του Ελληνικού εκπαιδευτικού συστήματος (ΑΕΙ-ΑΤΕΙ). Απευθύνεται σε μαθητές Γυμνασίου-Λυκείου, καθώς και σε εν ενεργεία φοιτητές που επιθυμούν εξειδίκευση σε μεταπτυχιακό επίπεδο. Συγκεκριμένα, για τους μαθητές της Γ’ Λυκείου, τα αποτελέσματα του τεστ μπορούν να χρησιμοποιηθούν ως δεδομένα που φέρουν αξιοπιστία στη συμπλήρωση του μηχανογραφικού τους δελτίου. Επίσης, διατίθεται ειδική συστοιχία η οποία απευθύνεται σε ενήλικα άτομα που επιθυμούν να επαναπροσδιορίσουν την καριέρα τους.

Πως γίνεται το Τεστ Επαγγελματικού Προσανατολισμού?

Υλοποιείται μόνο με τη χρήση Η/Υ και διατίθεται μέσω των πιστοποιημένων Συμβούλων Επαγγελματικού Προσανατολισμού. Με τον τρόπο αυτό διασφαλίζεται η αντικειμενικότητα των αποτελεσμάτων χωρίς την παρουσία τρίτων. Ταυτόχρονα, γίνεται έλεγχος των απαντήσεων με τη χρήση ανιχνευτών ψεύδους, με σκοπό την αξιολόγηση της ειλικρίνειας του εξεταζόμενου. Είναι ιδιαίτερα εύχρηστο και φιλικό προς το χρήστη και ολοκληρώνεται περίπου σε 60 λεπτά.

Το Τεστ είναι αξιόπιστο γιατί:

Είναι βασισμένο σε Πανεπιστημιακές έρευνες άνω των 30 ετών.
Εξασφαλίζει με απόλυτα επιστημονικό τρόπο την αντικειμενικότητα και την ειλικρίνεια των απαντήσεων (8 βαθμοί αλήθειας).
Έχει μεγαλύτερο Δείκτη Αξιοπιστίας (99%) και ευρύτατο Δείγμα Στάθμισης παγκοσμίως (20.000 νέοι).
Τα αποτελέσματα εξάγονται ύστερα από πολύπλοκους μαθηματικούς υπολογισμούς, συγκρίσεις και συνδυασμούς (850 εκατομμυρίων περίπου) που ισχύουν αποκλειστικά για κάθε εξεταζόμενο.

Το Τεστ αποτελεί συστοιχία πλήρως αυτοματοποιημένων και σταθμισμένων ψυχομετρικών ερωτηματολογίων σε όλες τις χώρες της Ευρώπης.

Η συμμετοχή σου στο τεστ σου δίνει τη δυνατότητα να επιλέξεις τη σωστή Ομάδα Προσανατολισμού του Νέου Λυκείου, να γνωρίσεις τις Σχολές που σε ενδιαφέρουν και σου ταιριάζουν, να αντλήσεις πληροφορίες γι’ αυτές αλλά και να συμπληρώσεις αυτόματα το Μηχανογραφικό σου Δελτίο, μέσω ειδικού λογισμικού.

Φόρμα
Επικοινωνίας

2019

Μπορείτε ακόμη να επικοινωνήσετε και διαδικτυακά για οποιοδήποτε θέμα συμπληρώνοντας την ακόλουθη φόρμα γράφοντας απαραιτήτως τα στοιχεία επικοινωνίας σας ώστε να λάβετε τη σχετική απάντηση ή ενημέρωση.

Share on