Οι Υπηρεσίες μας

01
Συμβουλευτική Επαγγελματικού Προσανατολισμού μέσω των πλήρως αυτοματοποιημένων Τεστ και Ερωτηματολόγιων Επαγγελματικού Προσανατολισμού.
02
Συμπλήρωση Μηχανογραφικού δελτίου και πληροφορίες με τη βοήθεια των εξειδικευμένων συμβούλων μας.
03
Εντοπισμός των κατάλληλων Μεταπτυχιακών Προγραμμάτων Σπουδών που εδρεύουν στην Ελλάδα και των επαγγελματικών προοπτικών τους.
04
Συμβουλευτική για την καταλληλότερη τεχνική μάθησης σε μαθητές Δημοτικού, Γυμνασίου, Λυκείου και σε ενήλικες μέσω του ΤΕΣΤ «Μάθε πώς να Μαθαίνεις».
05
Εύρεση της προσωπικότητας του παιδιού, των μαθησιακών ικανοτήτων (ταλέντων) του και των μαθησιακών δυσκολιών του μέσω του «TEST FOR KIDS».
06
Ανάλυση αθλητικής προσωπικότητας με σκοπό το βέλτιστο της απόδοσηςτου αθλητή μέσω του «TEST for ATHLETES».

Δείτε τα Τεστ μας

Τεστ επαγγελματικού προσανατολισμού για μαθητές γυμνασίου, λυκείου και φοιτητές

Φόρμα
Επικοινωνίας

2019

Μπορείτε ακόμη να επικοινωνήσετε και διαδικτυακά για οποιοδήποτε θέμα συμπληρώνοντας την ακόλουθη φόρμα γράφοντας απαραιτήτως τα στοιχεία επικοινωνίας σας ώστε να λάβετε τη σχετική απάντηση ή ενημέρωση.

Share on